Koncept Jazzcafé

Det här arbetet pågick 2017 på Art College på Folkuniversitet i Göteborg.