Inspiration


Lotusblomman har en stark koppling till den spirituella världen och betraktas som helg av många kulturer och människor i världen. Som sagt använder jag inte den här blomman till någon religiös koppling, snarare funderar jag över mitt ursprung till mitt hemland och jag tänker på min moster som gick bort för ett år sedan … och hennes tavla som jag ärvde. Hon målade en historisk plats från år 488. Det finns ett berg. Framför berget ligger en kunglig sommarstuga och en damm, där finns mängd av vackra lotusblommor som jag blev inspirerad av.


Seochulji

”Seochulij” 70×45 cm, bläck & tusch